Forseglet radonmåler – sporfilm

DKK 375,00

En forseglet radonmåling består af en radonmåler samt en etikette plombering, som viser en tydelig VOID / OPEN sikkerhedsbesked, såfremt radonmåleren har været fjernet fra sin oprindelige placering.

Selve radonmålingen udføres ellers i henhold til vejledningen for almindelige radonmålere – sporfilm. Se information nedenfor i produktbeskrivelsen for valg af korrekt måleperiode samt antal.

Alle priserne er inkl. 25% moms, levering (indenfor 3 hverdage), returporto til laboratoriet, målerapport med angivelse af resultater for hver måleboks, årsmiddelværdi samt vejledende anbefalinger.
Levering til døren (indenfor 3 hverdage) kan tilkøbes mod gebyr ved gennemførelse af ordren. 
 

En forseglet radonmåling er nem at opsætte og anbefales udført ved huskøb, i arbejdsmiljøer, daginstitutioner o.l., hvor der færdes mange forskellige personer.

 
Ryd
Mængde rabat
1 DKK 375,00/ stk. + fragt
2 DKK 360,00/ stk. + fragt
3 DKK 320,00/ stk. + fragt
4 DKK 315,00/ stk. + fragt
5 DKK 310,00/ stk. + fragt
6 DKK 305,00/ stk. + fragt
7+ DKK 300,00/ stk. + fragt
Varenummer (SKU): N/A.

Beskrivelse

Forseglede radonmålinger anbefales udført i forbindelse med huskøb, idet dette sikrer, at sælger ikke har flyttet rundt på radonmålerne i måleperioden. En sælger har ikke interesse i en forhøjet radonmåling, og kan således sikre sig lave radonværdier ved at flytte radonmåleren udendørs under måleperioden. – Ved en forseglet måling kan man sikre sig imod dette.

Dansk Radonanalyse anbefaler ligeledes brug af forseglede radonmålinger i rum, hvor mange mennesker færdes. En forseglet måling sikrer imod, at måleboksene ikke nemt løftes og fjernes af nysgerrige hænder.

En forseglet radonmåling består af en radonmåler og en etiketteplombering, som fastklæbes i henhold til den medsendte vejledning på et passende møbel. Såfremt etiketteplomberingen forsøges løftet/brudt, vises en tydelig VOID / OPEN sikkerhedsbesked, som beviser, om måleren har været fjernet fra sin oprindelige placering. Etiketteplomberingen efterlader ingen spor eller limrester på selve møblementet.

Hvordan måler jeg?
Det er meget nemt – måleboksene du modtager, skal placeres i din bolig. Dosimeternumrene (målernumrene), placeringen af målerne samt start- og slutdato registreres på login.radonanalyse.dk, og måleresultaterne modtager du efter endt analyse pr. e-mail.

Årsmiddelværdi
Det er boligens årsmiddelværdi, som i henhold til Sundhedsstyrelsens anbefalinger maksimalt må udgøre 100 Bq/m3. Årsmiddelværdien beregnes som en gennemsnitslig værdi af de udførte målinger i boligens opholdsrum. Det er derfor væsentligt for at kunne udregne denne årsmiddelværdi, det anbefales derfor:

  • at minimum 2 opholdsrum måles,
  • at der måles i min. 1 opholdsrum på alle de etager i boligen, som benyttes til beboelse,
  • at måleperioden minimum udgør 60 dage,
  • at målingen udføres i perioden fra d. 1. oktober til d. 30. april (fyringssæsonen)

Bemærk du får også oplyst måleværdierne for hver enkelt måleboks.

Hvor mange målebokse skal jeg vælge?
Du bør altid måle med mindst 2 radonmålere grundet udregning af årsmiddelværdien, og idet der kan være stor variation fra rum til rum. Vi anbefaler, at du måler i de rum, hvor du opholder dig mest f.eks. stue, soveværelse, børneværelse. Radonmåling i opholdsrum og soveværelser giver den bedste måling af gennemsnitskoncentrationen, som beboerne udsættes for. Såfremt der er flere etager i boligen, kan man med fordel radonmåle på flere af etagerne, for at få svar på, hvorvidt der også findes forhøjede radonkoncentrationer på de øvre liggende etager samt for at kunne udregne denne årsmiddelværdi.
 
Såfremt der er etableret en tilbygning (som oftest har en anden gulvkonstruktion) eller gulvkonstruktionen i en del af huset er renoveret efterfølgende, bør der også radonmåles her. Dette er fordi, at den anderledes gulvkonstruktion kan have stor betydning for, om der indtrænger mere eller mindre radon samt have betydning for valg af eventuelle tiltag senere hen.
 
Hvilken måleperiode skal jeg vælge?
 

60 dages måling
Den bedste måling i almindelige boliger (og den anbefalede af norske, svenske og danske statslige myndigheder) opnår du ved at måle minimum 60 dage i fyringssæsonen med minimum 2 radonmålere. Herudfra kan man også udregne en årsmiddelværdi.

7-14 dages måling
Alternativt kan du gennemføre en “her og nu” måling på 7-14 dage. Målingen er vejledende, men kan give en god indikation på, om der er et for højt indhold af radon i indeluften. Radonmålere til korttidsmåling kan også benyttes til langtidsmålinger.