Radon i boligen koster årligt 300 danskere livet og dræber dermed flere end der dør ude i trafikken

Ca. 300 danskere dør årligt af lungekræft på grund af radioaktiv radon i boligen og på arbejdspladserne.

I følge Sundhedsstyrelsen dør årligt skønsmæssigt 1.200 mennesker i Norden på grund af radon. Kåre Ulbak fra Statens Strålehygiejne anbefaler:

“Hvis man er i tvivl om, hvorvidt man har problemer med indsivning af radon, bør man få lavet en måling i sit hjem.”

Når radon måles afsættes radon og radondøtre, som afgiver alfastråler. De kan ændre levende celler til kræftceller. Alfastråler trænger ikke ind i eller gennem huden, men kan således kun påvirke levende celler, hvis kroppen eksponeres indefra. Det er imidlertid den farligste form for radioaktiv stråling, hvis den kommer ind i kroppen, hvor den vil afsætte sin energi direkte i de indre organer. Radon nedbrydes til andre radioaktive stoffer, som kan sætte sig på partikler som f.eks. støv og røg. Dette betyder, at når man trækker vejret, kommer de radioaktive stoffer ned i lungerne, hvor en del af dem vil blive siddende og afgive denne stråling. Det er derfor, at det er inde i kroppen, i lungeregionen, at de største skader af radon kan ses. Radon er således også farligere for rygere end for ikke-rygere – ca. op til 25 gange farligere.

Radon i drikkevand kan give kræft i mave og tarm. Særligt private vandboringer kan være i risikogruppen. Radon er et overset sundhedsproblem i Danmark.

Statens Institut for Strålehygiejne (Sundhedsstyrelsen), Risø og Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser skriver:

“Selv for gennemsnitsdanskeren udgør radon den dominerende strålingskilde. Radon er næst efter rygning den vigtigste årsag til lungekræft.”

Risikoen for lungekræft er afhængig af koncentrationen af radon i boligen og hvor langvarig eksponering det drejer sig om, men også af individuelle forhold. Tobaksrygning øger sundhedsrisikoen betragteligt. Passiv tobaksrygning betyder sandsynligvis også en øget risiko for sundheden.

Viden om hvordan børn påvirkes af radon i indeklimaet er meget begrænset. En dansk forskningsundersøgelse kaldet ”Domestic radon and childhood cancer in Denmark” udarbejdet af Kræftens Bekæmpelse viser dog, at børn der udvikler akut lymfatisk leukæmi, har boet i boliger med mere radon end andre børn. 2.400 børn der har fået konstateret kræft blev udvalgt, og deres barndomshjem blev undersøgt. Undersøgelsen blev foretaget på baggrund af beregninger af radonkoncentrationen med hensyntagen til boligernes konstruktioner, forhold, byggematerialer og geografiske placering. Der er således ikke foretaget konkrete radonmålinger. Men hvis man antager en sand årsagsmæssig sammenhæng mellem det beregnede, vil det betyde, at radon er skyld i ca. 9 procent af tilfældene af akut lymfatisk leukæmi blandt børn i Danmark. Normalt er børn også mere sårbare og der er derfor alt grund til at være opmærksom på et muligt sundhedsproblem. Læs mere om radon og risikoen for leukæmi hos børn hos Kræftens bekæmpelse.

Dansk Radon Analyse anbefaler

Sove- og opholdsværelser bør kontrolleres for radon. Tilsvarende bør daginstitutioner, skoler og arbejdssteder kontrollere radonindholdet af hensyn til børn og beboere samt af hensyn til personalet.