Tilstandsrapporten

475_artikel_illu_salg-300x203Radon er en del af tilstandsrapporten i dag. Som boligkøber bliver man således informeret om radonproblematikken ved gennemsyn af tilstandsrapporten. Heraf fremgår et radonkort, som viser sandsynligheden for, at boligen har forhøjede radonværdier.

Det skal dog i den forbindelse oplyses, at det radonkort som fremgår af tilstandsrapporten viser, hvor stor en andel af enfamiliehuse i Danmark, som Sundhedsstyrelsen vurderer, har et radonniveau over 200 Bq/m3.

Radonkortet i tilstandsrapporten er således ikke opdateret i forhold til den nuværende anbefalede grænseværdi, som er 100 Bq/m3,

Sandsynligheden for at man har forhøjede radonværdier i henhold til den nuværende anbefalede grænseværdi, er således statistisk set meget højere, end hvad fremgår af radonkortet. Se i stedet Dansk Radonanalyses radonkort baseret på faktisk udførte målinger.

Dansk Radonanalyse anbefaler, at man altid måler sit hus for radon inden købsaftalen underskrives. Dermed kan man – såfremt der viser sig forhøjede værdier – medtage mulige omkostninger til radonreduktion i forhandlingerne med sælger eller evt. helt undlade at købe huset. Dansk Radonanalyse kan også forestå aftale af opsætning af målere mv. med en evt. ejendommægler eller sælger og sørge for, at målingen foregår korrekt.