Er du i færd med at købe nyt hus eller lejlighed – Husk at måle radonindholdet i din nye bolig inden endeligt køb!

Dansk Radonanalyse anbefaler, at man måler radonindholdet i sin nye drømmebolig, inden man køber denne. Radonforanstaltninger kan nemlig være dyrere tiltag, hvorfor man kan lige så godt få denne udgift med i budgettet – samt eventuelle fremadrettede driftsomkostninger – eller evt. opnå reduktion i prisen herfor med sælger.

Forseglede radonmålinger anbefales udført i fForseglet radonmåling på vægorbindelse med huskøb, idet dette sikrer, at sælger ikke har flyttet rundt på måleboksene under måleperioden. En sælger har ikke umiddelbart interesse i en forhøjet radonmåling, og kan således nemt sikre sig lave værdier ved at flytte måleboksene udendørs under måleperioden. – Ved en forseglet måling kan man sikre sig imod dette. Læs mere om denne måling under vores produkter.

Vi yder gratis rådgivning om måleperiode, antal og placering af målebokse ved bestilling af radonmålere hos os. Vi opsætter også måleboksene efter nærmere aftale med henholdsvis ejendomsmægler eller sælger. Kontakt os for tilbud herpå.

 

Skal du bygge nyt? Hjælp dig selv ved at gøre entreprenøren opmærksom på vigtigheden af korrekt radonsikring under byggeriets opførsel!

I 2010 skærpede Erhvervs- & Byggestyrelsen i bygningsreglementet (BR10) bestemmelserne om radon på baggrund af de i 2009 offentliggjorte anbefalinger fra WHO og de nordiske strålemyndigheder om, at bygninger bør have et radonindhold på under 100 Bq/m3, Dermed indsatte man en bestemmelse, som således sætter specifikke krav til det maksimale radonindhold i nybyggeri.

Af BR18 §332 Stk. 2 fremgår detByggeri således:

“Bygningen skal udføres, så det sikres, at radonindholdet i indeluften vurderet som en estimeret årsmiddelværdi ikke overstiger 100 Bq/m³.”

Men da der ikke er noget krav om, at man skal indsende dokumentation for, at denne lovbestemmelse er overholdt, tager entreprenørerne ofte ikke radonsikringen seriøst under byggeriet. Sørg derfor selv for, at dit nye hus opfylder kravene i bygningsreglementet, idet det oftest er en dyrere udgift at etablere radonsikring efterfølgende. Kontakt os for rådgivning i den forbindelse, og vi kan bl.a. hjælpe dig med:

  • Indføjelse af klausul i entreprisekontrakten, som forpligter entreprenøren til at betale for foranstaltninger samt driftsomkostninger i en længere periode, såfremt radonværdierne efterfølgende skulle vise sig at være over det af Sundhedsstyrelsen anbefalede.
  • Rådgivning og hjælp til projektering af korrekt radonsikring i det pågældende byggeri.