Danmarkskort

Radon kortlægning benyttes til at se, hvilke steder i landet, der har større risiko for at have forhøjede værdier. Man kan således ikke bruge de udarbejdede radon kort endegyldigt til at se, om man har eller ikke har forhøjede værdier der hvor man bor. For radon kortlægning er blot vejledende og man kan således godt bo i et lavrisiko område og have forhøjede radon værdier og omvendt. Derfor bør man altid udføre et radon tjek for at få oplyst, hvorvidt man har forhøjede værdier eller ej.

Resultaterne for dette radonkort er fra mere end 5000 radonmålinger i Danmark udført af Dansk Radonanalyse fra 2002-2010.
Dette er ikke en videnskabelig undersøgelse, men resultaterne kan benyttes vejledende.

Andel af målinger i procent, der overskrider den anbefalede grænseværdi på 100 bq/m³.

Andel af målinger i procent, der overskrider den anbefalede grænseværdi på 100 bq/m³.


Copyright: Dansk Radon Analyse. Data og kort må ikke benyttes uden tydelig kildeangivelse.