Ifølge byggeloven er det bygningsejerens ansvar, at bygningen ikke er sundhedsfarlig at bo eller opholde sig i.

I og med at radon kan medføre sundhedsfarer for personer, der bor eller opholder sig i en bygning, hvor der er forhøjede radonværdier, gælder denne lovgivning således også for radon.

Bygningsejeren har således ansvar for at undersøge og afhjælpe sundhedsfarer grundet forhøjede radonkoncentrationer. Det gælder uanset om der er tale om en privat eller offentlig bygningsejer, og det gælder for alle bygningstyper, herunder boliger, daginstitutioner, skoler, kontorejendomme mv.

Dansk Radonanalyse anbefaler måling af lejligheder beliggende i kælder, stue- og 1- sals niveau.

Såfremt vi skal være behjælpelige med at opsætte målere, indsamle disse igen og foretage registreringerne i den forbindelse kontakt os da for tilbud herpå.