Byggeteknisk radonrapport – anbefales ved for høje målte værdier

Vi kan tilbyde at udarbejde en byggeteknisk radonrapport med anbefaling af løsningsmetode(r) til nedbringelse af radon. Rapporten udarbejdes på baggrund af en besigtigelse samt en gennemgang af de byggetekniske tegninger over ejendommen. I prisen er således inkluderet:

  • Byggeteknisk gennemgang af ejendommen med henblik på radonreduktion á cirka 1 times varighed efter nærmere aftale
  • Rådgivning om evt. anbefaling af yderligere målinger eller kontrolmålinger
  • Gennemgang af de byggetekniske tegninger* samt måleresultater
  • Analyse af radonindtrængningen
  • Udarbejdelse af byggeteknisk radon-rapport
  • Indhentelse af tilbud på ét anbefalet radontiltag**

Rapporten koster 4.500 kr. inkl. moms***, ekskl. statens kørselstakst fra virksomhedens adresse.

Såfremt du har købt dine radonmålebokse hos Dansk Radonanalyse, fratrækker vi dine radonmåleudgifter**** i rådgivningsprisen. Dette forudsætter, at du kan oplyse ordre- eller fakturanummer.


Timebaseret rådgivning om radonreduktion eksempelvis i forbindelse med forsikring, nybyggeri mv.

Dansk Radonanalyse rådgiver ligeledes om det forsikringsmæssige aspekt i forhold til radonproblematikken og tegnede forsikringer som hus-, ejerskifte- og byggeskadeforsikringer. Dansk Radonanalyse kan i den forbindelse komme med skriftlige udtalelser til brug overfor forsikringsselskabet, som eventuelt vil kunne stille jer bedre i forbindelse med en skadeanmeldelse omkring forhøjede radonværdier.

Timepris kr. 750 inkl. moms. Prisen er ekskl. statens kørselstakst fra virksomhedens adresse, såfremt der skal ske kørsel. Der faktureres for minimum 1 time.

—————————————-

* I prisen er ikke inkluderet rekvirering af tegningsmateriale hos kommunens byggetekniske forvaltning, såfremt tegningerne ikke foreligger i elektronisk form. Det er dog meget få kommuner, som ikke har tegningerne elektronisk, men eksempelvis tegninger for dele af Københavns Kommune, Næstved Kommune samt Århus Kommune foreligger ikke elektronisk.

** Såfremt tilbud af en eller anden grund ikke er muligt at indhente, oplyses en overslagspris på opgaven.       

*** Såfremt man bor udenfor hovedstadsområdet, gælder denne pris ikke, men man bør kontakte os for pris herfor. Ligeledes gælder prisen kun for enfamilieshuse. Rådgivning vedrørende større ejendomme, beregnes iht. timetakst.

****Der kan dog maximalt ske refusion for 3 stk. radonmålebokse (sporfilm) og eventuel forseglingsudgift refunderes ikke.