Hvem er Dansk Radonanalyse?

Dansk Radonanalyse er et rådgivningsfirma med speciale i radon i indeklimaet, og har eksisteret siden år 2002. 

Dansk Radonanalyse rådgiver både private og virksomheder om radonreduktion, holder foredrag om radonsikring samt er medlem af Dansk Radonforening, som kæmper for mere bevidsthed om radonproblematikken i Danmark.

Dansk Radonanalyse sætter en ære i at udføre professionelt arbejde. 

Dansk Radonanalyse arbejder endvidere for, via oplysning, radonmålinger og rådgivning at medvirke til at nedsætte antallet af lungekræfttilfælde i Danmark forårsaget af den radioaktive gasart radon i indeklimaet.

Dansk Radonanalyse er rådgiveransvarsforsikret gennem Tryg.

Dansk Radonanalyse er medlem af Dansk Radonforening. 

dansk radonforening logo

Dansk Radonanalyse støtter Kræftens Bekæmpelse.

 

Hvad tilbyder Dansk Radon Analyse

Radon-måling

Salg af radonmålebokse til måling af radonindholdet i almindelige boliger og erhverv. Vi sender radonmåleboksene med en let forståelig vejledning. Vi opsætter ligeledes boksene i erhvervsvirksomheder og hos private efter nærmere tilbud og aftale.

 

Rådgivning

Hvis radonmålingen viser, at radonindholdet er over den anbefalede værdi på 100 Bq/m3, yder vi praktisk rådgivning i at få reduceret indholdet af radonværdierne i dit hjem/erhverv. Vi inkluderer altid kundens ønsker i rådgivningen, dvs. pris, sundhed, renoveringsplaner, ønsker til indeklima, byggetekniske problematikker mv. 

Læs mere om radon rådgivning her.

Oplysninger om laboratoriet

Dansk Radonanalyse bruger en underleverandør til analyse af radonmåleboksene. Laboratoriet er et af Sveriges førende laboratorier, der årligt udfører mere end 30.000 radonanalyser. Underleverandøren har laboratorier, som udfører radon-, anlægs- og geotekniske undersøgelser, og har været akkrediteret siden efteråret 1996 (nr. 1504). Laboratoriet er akkrediteret til omkring 40 forskellige metoder, og har 19 ansatte.

 
Kvaliteten af ​​laboratorieanalyserne sikres gennem kalibreringer af tredjeparter og / eller deltagelse i sammenlignelige undersøgelser. Operationelle fejl minimeres ved at skabe fleksibel arbejdstid og opretholde et højt kompetenceniveau af personalet. Lovede leveringstider for resultater overholdes og ingen opgaver vil blive udført, hvor laboratoriets upartiskhed kunne drages i tvivl. Laboratoriet er certificeret efter ISO 9001: 2008 (kvalitet) og ISO 14001: 2004 (miljø). Disse systemer er integreret med hinanden og danner den grundlæggende struktur, som laboratoriet driver deres daglige arbejde efter.
 
Virksomheden er således akkrediteret af SWEDAC. En akkreditering udstedt af SWEDAC er bevis for, at laboratoriets kompetencer er revideret, vurderet og bekræftet af et uafhængigt stats agentur. Afgørelse om akkreditering betyder endvidere:
 
- at laboratoriets akkrediterede metoder følger anerkendte standarder.
- at måleudstyr kontrolleres og kalibreres.
- at personalet er højt kvalificerede.
- at målingerne foretages upartisk og præcist. 
 

Virksomhedsindehaver

Bygningskonstruktør
Casper Axberg

Email: info@radonanalyse.dk
CVR nummer: 39862069

Radon-måling

Salg af radonmålebokse til måling af radonindholdet i almindelige boliger og erhverv. Vi sender radonmåleboksene med en let forståelig vejledning. Vi opsætter ligeledes boksene i erhvervsvirksomheder og hos private efter nærmere tilbud og aftale.