BoxmedlogoDet er nemt at måle radon!

Koncentrationen af radon varierer over tid og er højest i indeklimaet om vinteren. Måling bør derfor udføres i fyringssæsonen i perioden oktober til maj. Måleenheden angives som “Bequerel pr kubikmeter luft” (Bq/m3).


Måling med sporfilm

Radon kan måles ved hjælp af sporfilm. Sporfilm er den eneste målemetode, der anbefales af Statens Institut for Strålebeskyttelse. Radonmåleren eller -målerne sendes til dig med posten sammen med en vejledning til opsætningen. En radonmåler med sporfilm sættes i hvert af de aktuelle rum og står der i mindst 62 dage. En vejledende “her og nu” måling kan eventuelt i stedet gennemføres på 7-14 dage.

  • Du bør altid måle med mindst 1 radonboks i hvert opholdsrum op til 4 opholdsrum i den nederste etage (nederste etage kan være en kælder eller stueetage).
  • Hvis du har mere end 4 opholdsrum med gulv mod jord, bør du yderligere lave 1 måling for hver 3. opholdsrum. Opholdsrum er defineret som rum du opholder dig i mere end 4 timer i døgnet.
  • Hvis du har tilbygninger eller på anden måde terrændæk, der er af forskellig opbygning, bør målingerne fordeles, så de repræsenterer et ligeligt udsnit af fundamentsforholdene.
  • På etager over den nederste etage bør der foretages mindst én måling pr. etage, dog mindst én måling pr. 200 m².
  • Vi ved efter erfaring, at folk bruger deres kælderrum som soveværelse, kontor eller lignende, på trods af at kælderen ikke er godkendt til beboelse – disse opholdsrum bør prioriteres ved målinger.
  • Radonmålerne sendes med posten til laboratoriet for at blive analyseret. Eurofins laboratoriet, som Dansk Radonanalyse samarbejder med, er et af Sveriges førende laboratorier, der årligt udfører mere end 30.000 radonanalyser. Siden 1996 har laboratoriet været godkendt (akkrediteret) af den svenske stat til at udføre radonanalyser.

Dansk Radonanalyse anbefaler ligeledes brug af forseglede radonmålinger i rum, hvor mange mennesker færdes. En forseglet måling sikrer imod, at måleboksene ikke nemt løftes og fjernes af nysgerrige hænder. Læs mere herom under forseglede radonmålebokse.


Måling med elektronisk radonmåler

Med en elektronisk radonmåler kan man aflæse et resultat efter blot 7 dage. Brug af en elektronisk radonmåler kan være nyttigt i forbindelse med at afprøve, om forskellige radonforanstaltninger har effekt.

En digital radonmåler er meget simpel at betjene og nem at aflæse. Måleren kan nemt genstartes efter måling i et rum og påbegyndes straks efter i et andet. Vi medsender ligeledes skema til brug for registrering af måleresultaterne.


Grænseværdier

Eksisterende byggeri

Erhvervs- og Byggestyrelsen anbefaler for radon i indeklimaet i eksisterende byggeri, at der iværksættes enkle og billige forbedringer, når radonindholdet er mellem 100 – 200 Bq/m3, og at der iværksættes mere effektive forbedringer, når radonindholdet overstiger 200 Bq/m3.

Nybyggeri
I 2010 skærpede Erhvervs- & Byggestyrelsen i bygningsreglementet (BR10) bestemmelserne om radon på baggrund af de i 2009 offentliggjorte anbefalinger fra WHO og de nordiske strålemyndigheder om, at bygninger bør have et radonindhold på under 100 Bq/m3. I BR18 har man således sat krav til det maksimale radonindhold i nybyggeri, jf. §332, stk. 2: 

 ”Bygningen skal udføres, så det sikres, at radonindholdet i indeluften vurderet som en årsmiddelværdi ikke overstiger 100 Bq/m3.”