Dansk Radonanalyse kan
hjælpe dig med at nedbringe værdierne!

Såfremt du har målt radonkoncentrationer over det af Sundhedsstyrelsen og WHO anbefalede på 100 Bq/m³, anbefales følgende for eksisterende bygninger:

– at der iværksættes enkle og billige forbedringer, når radonindholdet er mellem 100 Bq/m3 og 200 Bq/m3
– at der iværksættes mere effektive forbedringer, når radonindholdet overstiger 200 Bq/m3

Når man skal indtænke radon beskyttelse i en eksisterende ejendom, er der flere faktorer som afhænger af en løsning, som bl.a.:

  • Utætheder i betonlagetWomen who are pointing the sketch
  • Diffusion gennem gulv- og kældervægskonstruktioner
  • Luftskiftet i huset/ventilation
  • Bygningens indretning og anvendelse
  • Fremtidige planer om renovering/beboelsesudvidelse mv.
  • Blåbeton i byggematerialer
  • Vand fra egen boring
  • Personlige ønsker til indeklimaet generelt

Det er i hvert fald vigtigt, at alle ovenstående forhold inddrages, for at man som bygningsejer får den mest optimale løsning. Det anbefales således, at få rådgivning fra en byggeteknisk rådgiver med kendskab til radon. Ligeledes er mange entreprenører blot interesseret i at sælge lige netop deres produkt – det være sig eksempelvis membraner, ventilationsanlæg eller radonsug.

Hos Dansk Radonanalyse får du rådgivning af en bygningskonstruktør med speciale indenfor radonsikring af nye og eksisterende byggerier. Den byggetekniske baggrund er væsentlig for at kunne rådgive om radonforanstaltninger, idet dette kan betyde indgreb i eksisterende konstruktioner eller andet, som kan have afgørende betydning for bygningen fremadrettet.

Dansk Radonanalyse er endvidere rådgiveransvarsforsikret gennem Tryg.

Læs om vores priser her.