Sundt arbejdsklima for en sund virksomhed

Arbejdsklima og indeklima
– to sider af samme sag

Som vi ser det er arbejdsklima og indeklima to sider af samme sag. Et godt inde- og arbejdsklima er nemlig en forudsætning for for medarbejdernes sundhed og de fysiske forhold er med til at optimere rammerne for ydeevne og konkurrenceevne – og for en sund virksomhed i god form.

Lad målinger for fugt, skimmel og radon blive en del af APV
Det er arbejdsgiverens ansvar at sørge for et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Et godt råd er at lade målinger for fugt, skimmel og radon indgå som en del den årlige ArbejdsPlads Vurdering (APV)” . På den måde sikrer I fokus og kan få et overblik over relevante forbedringer, der kan optimere inde- og arbejdsklima under ét.

Her finder I en oversigt over nogle relevante punkter at være opmærksom på.

Fordeling af regler og ansvar

Ifølge byggeloven er bygningsejer ansvarlig for, at bygningen ikke er sundhedsfarlig at bo eller opholde sig i. Bygningsejeren har også ansvar for at undersøge og eventuelt afhjælpe sundhedsfarer, der stammer fra eksempelvis radon.

I byggeprocessen er bygherren ansvarlig for, at et byggeri opføres som bygningsreglementet foreskriver. Det er altid bygningsejeren, der i sidste ende er ansvarlig over for kommunen, og at bygningen lever op til lovkravene.

Du kan læse mere om byggeloven på retsinformation.dk

Kommunalbestyrelsen har efter byfornyelsesloven pligt til at føre tilsyn med boliger eller bygninger. Tilsynet indebærer, at kommunalbestyrelsen skal reagere, hvis der opstår mistanke om, at en bolig eller lokaler til ophold er sundhedsfarlige.

Byfornyelsesloven gælder ligesom byggeloven for alle bygningstyper, herunder boliger, daginstitutioner, skoler, kontorejendomme mv.

Du kan læse mere detaljeret om byfornyelsesloven på retsinformation.dk

Det er arbejdsgiverens ansvar at sørge for et sikkert og sundt arbejdsmiljø, herunder at der ikke forekommer sundhedsskadelige koncentrationer af radon. Statens Institut for Strålebeskyttelse vejleder i forhold til vurdering af konkrete værdier for radon i arbejdslokaler.

Du kan se lov om arbejdsmiljø på retsinformation.dk

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er ansvarlig for reglerne i byfornyelsesloven, byggeloven samt bygningsreglementet og tilhørende vejleder om radon i byggematerialer og i bygninger.

Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse (SIS) varetager myndighedsopgaver vedrørende strålebeskyttelse, hvor der forekommer, anvendes eller frembringes ioniserende stråling. SIS er ansvarlig for reglerne om radon i arbejdsmiljøet.

Rådgivningspakker

Radon, fugt og skimmel kan forekomme uanset virksomheden ligger i kælderplan eller er placeret  i højere liggende lokaler. En forhøjet koncentration af radon kan forekomme på alle niveauer i en bygning, men sandsynligheden er større, jo tættere på terræn, lokalet ligger.

Vi har sammensat nogle rådgivningspakker med fokus på virksomheders behov.

Hvorfor er skimmelsvamp skidt?

Fugt og skimmelsvampe i bygninger kan være sundhedsskadelige for brugerne og ødelæggende for bygningen. Det er derfor vigtigt at undersøge din bolig hvis du har mistanke om fugt og/eller skimmel problemer.

Hvornår skal en omfattende undersøgelse eller analyse foregå?

 • Hvis du har kendskab til akutte fugt- eller vandskader, der vil kunne resultere i skimmelvækst
 • Misfarvning på bygningsdele
 • Dårligt indeklima, herunder lugtgener
 • Helbredsgener - hvis det kan sandsynliggøres, at årsagen er skimmelvækst
 • Tilstandsundersøgelse
 • Renovering eller større ombygning

Kontakt os for at høre mere og få et uforpligtende tilbud.

 • Tilbud

  Skimmel lufttest (Settelplate)

  Original price was: 240,00 kr..Current price is: 220,00 kr..
 • Tilbud

  Skimmel overfladetest 2 stk. (Proclean)

  Original price was: 210,00 kr..Current price is: 170,00 kr..
 • Tilbud

  Det digitale klimakort

  75,00 kr.390,00 kr.
 • Tilbud

  Skimmel lufttest med laboratorie rapport

  Original price was: 620,00 kr..Current price is: 590,00 kr..

Har du flere spørgsmål til et sundt arbejdsklima?