475_popup_illu_instutioner-300x288

Børn tilbringer cirka 25.000 timer af deres barndom i skole og daginstitution. I den forbindelse er det vigtigt at sørge for, at de mens de opholder sig her, ikke færdes i et sundhedsskadeligt indeklima.

En dansk forskningsundersøgelse viser, at der er en statistisk sammenhæng mellem radon og øget risiko for akut lymfatisk leukæmi blandt børn (se mere under emnet sundhedsrisiko ved radon).

I 2012 blev der fra regeringens side fremsendt brev til alle kommuner I Danmark, som understregede kommunernes forpligtelser som bygningsejere i forhold til byggelovgivningen samt omkring deres handlepligt overfor sundhedsfarlige forhold i deres bygninger. Der findes dog ikke beviser på at, kommunerne har taget deres forpligtelser til sig og udført målinger og radonsikring heraf.

Vær sikker på at dit barn færdes i et radonfrit miljø, og få foretaget en radonmåling. Dansk Radonanalyse anbefaler brug af forseglede radonmålinger, som sikrer, at måleudstyret – som skal være placeret over en længere periode – ikke har været flyttet rundt eller pillet ved af børn og nysgerrige hænder. Læs mere om produktet her!

Vi kan endvidere være behjælpelig med fremsendelse af materiale og oplysning til ledelsen på den pågældende skole eller daginstitution.

Såfremt vi skal være behjælpelige med at opsætte målerne, indsamle disse igen og foretage registreringerne i den forbindelse kontakt os da for tilbud herpå.