Det er arbejdsgiverens ansvar at sørge for et sikkert og sundt arbejdsmiljø på arbejdspladsen, herunder at der ikke forekommer sundhedsskadelige koncentrationer af radon.

Dansk Radonanalyse anbefaler, at såfremt ens arbejdsplads er beliggende i kælderniveau, bør radonindholdet måles, da sandsynligheden for forhøjede radonværdier dermed er meget stor. Man bør dog ligeledes måle radonindholdet, såfremt man arbejder i stue- eller på 1- sals niveau, da risikoen for forhøjede værdier på disse etager ligeledes er til stede.

Dansk Radonanalyse anbefaler brug af forseglede radonmålinger ved radonmåling på en arbejdsplads, hvor der netop er mange mennesker og evt. nysgerrige hænder. Et forseglet radonmåling sikrer, at boksene ikke flyttes rundt grundet netop forseglings etiketten, som fastklæbes på et møbel eller væg, og hvoraf følgende tekst også fremgår: “BOKSEN MÅ IKKE FLYTTES”.

Såfremt vi skal være behjælpelige med at opsætte målere, indsamle disse igen og foretage registreringerne i den forbindelse kontakt os da for tilbud herpå.